Pomoc pri výučbe

Výrazným prvkom anglického jazyka z pohľadu našinca je skutočnosť, že sa angličtina inak píše a inak číta. Pri interpretácii výslovnosti sa používa tzv. fonetická transkripcia (prepis) pozostávajúca z medzinárodnej fonetickej abecedy (IPA), ktorá sa používa pre všetky jazyky sveta. IPA je použitá aj na prepis výslovnosti pri jednotlivých slovíčkach nášho spevníka. Fonetické znaky aj samotnú výslovnosť si ľahko osvojíte pomocou tejto skvelej fonetickej tabuľky Adriana Underhilla.

 

Na stiahnutie