Happy Hoppy kartičky

Ďalším produktom z rodiny Happy Happy sú 2 súpravy 52 obojstranných slovensko-anglických kartiček určených na jednoduché a zábavné osvojenie si základnej slovnej zásoby angličtiny. Na každej z kariet nájdete niekoľkoslovný výraz – jednotlivé slová vám tak vďaka nevšedným slovným spojeniam lepšie utkvejú v pamäti. Zapamätanie si celej frázy prostredníctvom vizuálnej predstavy podporia aj názorné farebné ilustrácie Anny Lenickej.

Učitelia jazyka potvrdia, že učenie pomocou kartičiek je osvedčená a praktická metóda výučby. Obrázkové kartičky so slovíčkami môžu využiť jednotlivci, dvojice či celé skupiny ako pomôcku na rôzne jazykové aktivity a hry. Môžete ich mať stále poruke a vyplniť hrou s nimi každú vhodnú chvíľu (napr. v čakárni u lekára alebo na cestách).  

Happy Hoppy kartičky si isto nájdu svoje miesto aj v školskom prostredí – dajú sa využiť na hodinách angličtiny na precvičovanie a rozšírenie slovnej zásoby, deti ich môžu mať k dispozícii aj v družine či školskom klube.

Happy Hoppy I – Farby a čísla

Happy Hoppy II – Vlastnosti a vzťahy

Tip na učenie: Pozrite sa na zelenú (slovenskú) stranu a skúste výraz preložiť (najlepšie nahlas). Skontrolujte správnosť odpovede na hnedej (anglickej) strane. Ak bolo všetko správne, kartu odložte a pokračujte ďalšou kartou, ak nie, znova nahlas opakujte anglický výraz a kartu vráťte do stredu balíčka.

Tip na učenie v skupine: Posaďte sa s deťmi do kruhu a karty s anglickými výrazmi (hnedé) rozmiestnite na kruhový koberec. Do stredu kruhu položte balíček so slovenskými výrazmi (zelené). Každé z detí si postupne berie slovenskú kartu z balíčka, pokúsi sa preložiť slovné spojenie a povie to ostatným zreteľne nahlas. Pre kontrolu (alebo keď nepozná slovné spojenie) si pomocou obrázka vyhľadá anglickú (hnedú) kartu v kruhu. Všetci spoločne výraz nahlas zopakujú.