O nás – LINGEA a Happy Hoppy

Spoločnosť LINGEA vám prináša nový interaktívny komplet Happy Hoppy Angličtina pre deti.

Hlavnú zásluhu na vzniku produktu má Mgr. Janka Svobodová ( Beláňová ), ktorá pri jeho príprave zúročila svoju niekoľkoročnú prax v školách a predškolských triedach, kde vyučovala anglický jazyk. Vyskúšala rôzne metódy výučby, učebné pomôcky i materiály. Zároveň ju tiež žiadali rodičia o radu, ako efektívne a kreatívne stráviť čas s deťmi a podporiť výučbu aj doma a budovať tak pevné základy cudzieho jazyka. Z týchto dôvodov sa rozhodla vytvoriť učebnicu angličtiny Happy Hoppy založenú na chytľavých piesňach s jednoduchými frázami, správnej výslovnosti jednotlivých slovíčok, práci s pracovnými listami plných tvorivých aktivít a zabávných hier pre deti, ktoré s angličtinou iba začínajú.

Metóda výučby

Vďaka svojim bohatým pedagogickým skúsenostiam vedela, že deti sa najviac naučia vtedy, keď ich bude učenie baviť.  S podporou priateľov sa dala do práce a po mnohých mesiacoch strávených ilustrovaním, skicovaním, nahrávaním a prepisovaním sa im podarilo vytvoriť veľmi účinný produkt na výučbu angličtiny. Učebnica, či skôr pomôcka na výučbu, ako ju nazýva sama autorka, kladie na prvé miesto osobnosť dieťaťa, jeho potreby a predpoklady naučiť sa cudzí jazyk. Model výučby je v Happy Hoppy vybudovaný pomocou detských hier a aktivít, akými sú maľovanie, spievanie či počítanie. Deti sa tak dostávajú do prirodzeného kontaktu s anglickým jazykom a učia sa slovíčka i frázy bez toho, aby si uvedomovali, že si ich osvojujú. Jazykové spracovanie Happy Hoppy je veľmi kvalitné, čo dosvedčuje i fakt, že sa na jeho vzniku podieľali rodení Angličania.

Referencie

Kladné ohlasy rodičov i učiteľov, ale hlavne radosť a úsmevy detí učiacich sa po anglicky hrou a spevom, sú jasným dôkazom toho, že Mgr. Beláňová vytvorila výnimočné a didakticky veľmi hodnotné dielo. Preto sa spoločnosť LINGEA rozhodla prevziať rozpracovaný projekt Happy Hoppy Angličtina pre deti a dotiahnuť ho do finálnej podoby. Starostlivá práca autorky nám výrazne uľahčila našu prácu a výsledný produkt sme pripravili v priebehu niekoľkých mesiacov. Teraz sa toto dielo, kniha a súbor hier s audio CD Happy Hoppy, dostáva do širokej siete obchodov a bude tak dostupnejšie pre oveľa viac detí než doteraz.

Komplet Happy Hoppy si môžete zakúpiť v kníhkupectvách a v predajniach s hračkami v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.