Happy Hoppy komplet

Výučbový program pre deti, komplet Happy Hoppy, umožňuje osvojiť si anglický jazyk prirodzenou a zábavnou formou. Ponúka komplexné riešenie nielen pre materské a základné školy, ale aj pre rodičov, ktorí by chceli naučiť svoje deti po anglicky v prostredí domova a vlastným tempom.

Pripravili sme dvanásť základných tematických okruhov, s ktorými sa deti zoznámia pomocou jednoduchých piesní a audioslovníčka, sprevádzaného veselými ilustráciami i fonetickým prepisom v priloženom booklete. Deti, ktoré sa s angličtinou stretávajú prvýkrát, si tak osvoja viac než sto slov základnej slovnej zásoby.

Znalosť slovíčok si môžu deti precvičovať pri vypĺňaní celého radu názorných pracovných listov aj prostrednictvom pexesa. A konečne – spoločne sa radujte z toho, čo už dokážete, pri spoločnom hraní dvoch doskových hier.

Naším hlavným cieľom je, aby práca s cudzím jazykom bola najmä radosťou a zábavou.
Angličtina pre deti – angličtina hrou!

Piesne na CD

Najdôležitejšiu súčasť výučbového systému tvoria piesne. Detstvo hrá v učebnom procese kľúčovú úlohu. Piesne, básničky a riekanky, ktoré sa ako deti naučíme, si často pamätáme po celý život. Jednoduché melódie spolu s neustálym opakovaním nám pomáhajú lepšie si ich vštepiť do pamäti. Na rovnakom princípe sú založené aj anglické piesne Happy Hoppy, ktoré pomáhajú deťom, aby si ľahko zapamätali základnú slovnú zásobu a komunikačné frázy. Happy Hoppy zároveň napĺňa prirodzenú potrebu detí spojiť jazykový prejav s pohybom. Audio nahrávky slovnej zásoby sú nahovorené rodeným Angličanom a tak zaručia napočúvanie správnej výslovnosti. 

Krátku ukážku z nášho Audio CD1
(9.pieseň "At the Zoo") si môžete vypočuť:

Pracovné listy

Komplet Happy Hoppy obsahuje štyridsať pracovných listov, ktoré slúžia na precvičovanie nadobudnutej slovnej zásoby pomocou príjemných činností, akými sú kreslenie, počítanie, spájanie slov s obrázkami či riešenie jednoduchých hlavolamov. Tým si deti nielen zopakujú, čo sa naučili, ale zároveň budú komplexne rozvíjať svoje myslenie a kreativitu. Jednotlivé listy sa dajú jednoducho skopírovať a učiteľ ich tak môže využiť pri alternatívnej výučbe novej látky aj na opakovanie už prebratého učiva.

pracovní listy  pracovní listy  pracovní listy

Pexeso

Happy Hoppy slovensko-anglické pexeso skvele dopĺňa metodiku výučby anglického jazyka. Táto hra podporuje pamäť, logické uvažovanie a deti ju milujú. V každom páre pexesa je jedna kartička s farebným obrázkom so slovenským textom a druhá s rovnakým obrázkom s anglickým textom vrátane fonetického prepisu výslovnosti. Obrázky sú zrozumiteľné a pútavé.

Stolové hry

K detstvu neodmysliteľne patria rôzne hry. Je to najjednoduchší a najzábavnejší spôsob, ako získať nové znalosti a vedomosti. Deti pri hre rozvíjajú svoj intelekt, ale aj trpezlivosť, vytrvalosť a pamäť. Súbor výučbových hier Happy Hoppy ponúka všetkým, ktorí s deťmi pracujú, možnosť kreatívne a zmysluplne využiť čas s nimi strávený. Veď čím viac činností spojených s angličtinou deti vykonávajú, tým rýchlejšie a efektívnejšie sa naučia jazyk.
Zahrajte sa a upevnite si slovnú zásobu z edície Happy Hoppy!
Komplet obsahuje aj obojstrannú spoločenskú hru Happy Hoppy: Let's go shopping + Friends!

Texty piesní, slovníček

Jednoduché zvládnutie prvých slovíčok a fráz zaručujú deťom hravé a vhodne zvolené texty piesní. Osemnásť melodických skladieb na audio CD obsahuje viac než sto slov základnej slovnej zásoby. Piesne sprevádzajú veselé ilustrácie. Spoločne pokrývajú dvanásť výučbových tém prispôsobených pre deti, ktoré sa s anglickým jazykom stretávajú prvýkrát v živote. Malý spevník obsahuje názorné obrázky, texty všetkých piesní a nechýba ani fonetický prepis jednotlivých slovíčok.
Vyskúšajte aj ukážky slovnej zásoby 13. "In the Sea", 14. "Sea song" a 2. pieseň "Colours Song" s náučnými videoklipmi:
ZOZNAM SKLADIEB

01. Hello Song 11. Wild Animals 21. Fruit and Vegetables
02. Colours 12. At the Zoo 22. In the Garden
03. Colours Song 13. In the Jungle 23. Fruit and Vegetables Song
04. Farm Animals 14. Numbers 24. At home
05. On the Farm 15. How many? 25. Little Dog
06. Toys 16. In the Sea 26. The Weather
07. Toys Song 17. Sea Song 27. The Weather Song
08. What is It? 18. Food 28. Adjectives
09. Christmas 19. Food Song 29. Be Happy!
10. Christmas Song 20. Hungry Caterpillar 30. Goodbye Song