Piesne na CD

Najdôležitejšiu súčasť výučbového systému tvoria piesne. Detstvo hrá v učebnom procese kľúčovú úlohu. Piesne, básničky a riekanky, ktoré sa ako deti naučíme, si často pamätáme po celý život. Jednoduché melódie spolu s neustálym opakovaním nám pomáhajú lepšie si ich vštepiť do pamäti. piesne na CD Na rovnakom princípe sú založené aj anglické piesne Happy Hoppy, ktoré pomáhajú deťom, aby si ľahko zapamätali základnú slovnú zásobu a komunikačné frázy. Happy Hoppy zároveň napĺňa prirodzenú potrebu detí spojiť jazykový prejav s pohybom. Audio nahrávky slovnej zásoby sú nahovorené rodeným Angličanom a tak zaručia napočúvanie správnej výslovnosti.

 

Krátku ukážku z nášho Audio CD1
(9.pieseň "At the Zoo") si môžete vypočuť: