O nás – LINGEA a Happy Hoppy

Spoločnosť LINGEA vám prináša nový interaktívny komplet Happy Hoppy Angličtina pre deti.

Hlavnú zásluhu na vzniku produktu má Mgr. Janka Beláňová, ktorá pri jeho príprave zúročila svoju niekoľkoročnú prax v školách i predškolských triedach, kde vyučovala anglický jazyk. Vyskúšala rôzne metódy výučby, učebné pomôcky i materiály. Postupne prišla k záveru, že nie je možné bez výhrad využiť ani jednu publikáciu, pretože pomerne málo priestoru sa venuje najmä detským hrám a iným oddychovým činnostiam vhodným na správne osvojenie si učiva. Zároveň ju tiež žiadali rodičia o radu, ako efektívne a kreatívne stráviť čas s deťmi a pritom im vštepiť základy cudzieho jazyka. Z týchto dôvodov sa rozhodla vytvoriť učebnicu angličtiny Happy Hoppy určenú tým najmenším deťom, ktoré s angličtinou iba začínajú.

Metóda výučby

Vďaka svojim bohatým pedagogickým skúsenostiam vedela, že deti sa najviac naučia vtedy, keď ich bude učenie baviť.S podporou priateľov sa dala do práce a po mnohých mesiacoch strávených ilustrovaním, skicovaním, nahrávaním a prepisovaním sa im podarilo vytvoriť veľmi účinný produkt na výučbu angličtiny. Učebnica, či skôr pomôcka na výučbu, ako ju nazýva sama autorka, kladie na prvé miesto osobnosť dieťaťa, jeho potreby a predpoklady naučiť sa cudzí jazyk. Model výučby je v Happy Hoppy vybudovaný pomocou detských hier a aktivít, akými sú maľovanie, spievanie či počítanie. Deti sa tak dostávajú do prirodzeného kontaktu s anglickým jazykom a učia sa slovíčka i frázy, bez toho, aby si uvedomovali, že si ich osvojujú. Jazykové spracovanie Happy Hoppy je veľmi kvalitné, čo dosvedčuje i fakt, že sa na jeho vzniku podieľali rodení Angličania.

Referencie

Kladné ohlasy rodičov i učiteľov, ale hlavne radosť a úsmevy detí učiacich sa po anglicky hrou a spevom, sú jasným dôkazom toho, že Mgr. Beláňová vytvorila výnimočné a didakticky veľmi hodnotné dielo. Preto sa spoločnosť LINGEA rozhodla prevziať rozpracovaný projekt Happy Hoppy Angličtina pre deti a dotiahnuť ho do finálnej podoby. Starostlivá práca autorky nám výrazne uľahčila našu prácu a výsledný produkt sme pripravili v priebehu niekoľkých mesiacov. Teraz sa toto dielo dostáva do širokej siete obchodov a bude tak dostupnejšie pre oveľa viac detí než doteraz. Kolektív autorov má v zásobe množstvo ďalších nápadov, ktoré budú deťom proces učenia spríjemňovať aj v budúcich projektoch.

Komplet Happy Hoppy si môžete zakúpiť v kníhkupectvách a v predajniach s hračkami v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.